Nina Cöllen – Förskollärare

 Nina Cöllen.

"Gillar man full fart, att få vara kreativ och skapa trygghet för barn så är förskollärare helt rätt jobb."

Hur länge har du jobbat som förskollärare?

Jag har jobbat som förskollärare i 16 år, varav fem år i Märsta, sex år som förskolechef i Uppsala, och sedan 2018 som förskollärare i Rättviks kommun.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

Jag har valt att jobba som förskollärare för att ge barn en trygg och bra grund att stå på i livet. Att få undervisa barn i förskoleåldern är både utmanande och roligt. Jag får ju bidra till barns lärande och utveckling, vilket jag tycker är ett av de viktigaste jobben man kan ha. Jag har också valt mitt yrke för att det är så kreativt!

Vad har du för utbildning?

Jag har läst Lärarprogrammet vid Uppsala universitet där jag tog förskollärar- och lärarexamen. Sedan har jag läst på bland annat Högskolan Dalarna, Karlstad universitet och vid Reggioinstitutet där jag specialiserat mig inom bildskapande i förskola/skola. Jag är också utbildad sagopedagog och handledare för lärarstudenter.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Det krävs högskole-/universitetsstudier 3,5 år för att bli utbildad förskollärare.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Det finns mycket bra med mitt jobb! Det är utmanande, utvecklande och roligt. Ingen dag är den andra lik och det är vi förskollärare som fyller innehållet i vår utbildning. Vi har stort inflytande över vad vi vill att barnen ska få lära sig. Jag får också vara väldigt kreativ i mitt jobb och det gillar jag.

Vad har du för utmaningar?

Utmaningarna i mitt jobb beror främst på yttre faktorer tycker jag. Ett exempel är när politiker väljer att spara in ekonomiskt genom att öka barngruppernas storlek. Konsekvenserna av detta påverkar både barnen och oss negativt. Tänk hur viktigt det är att satsa på de yngre barnen för att förebygga svårigheter i framtiden. Sen är det svårt att hitta utbildad personal att anställa i och med att det utbildas förhållandevis få förskollärare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

I förskolan har vi dagliga rutiner för att skapa trygghet för barnen, däremellan har vi planerad undervisning. Så rutinerna är desamma dagligen men innehållet i utbildningen är varierat. På min avdelning jobbar vi mycket tematiskt och med olika projekt utifrån förskolans läroplan. Sedan är det ju barn vi jobbar med, så ingen dag är den andra lik, vilket såklart är spontant och roligt!

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

Jag har läst många kurser och vidareutbildat mig på egen hand på olika universitet och högskolor för att öka min kompetens. Jag tycker om att utvecklas och fortsätta lära mig nya saker.

Finns det något mer du vill berätta?

Förskollärarutbildningen är både rolig och intressant, precis som vårt jobb. Gillar man full fart, att få vara kreativ och skapa trygghet för barn så är förskollärare helt rätt jobb. Förskollärare är också ett väldigt socialt yrke och att jobba i arbetslag tillsammans med kompetenta kollegor är otroligt givande och utvecklande.

Din favoritplats/smultronställe i Rättviks kommun?

Jag flyttade ju tillbaka hem till Vikarbyn efter 14 år i Uppsala/Stockholm, så Vikarbyn är både mitt smultronställe och mitt hjärte-ställe. Jag har dessutom förmånen att få bo och jobba i Vikarbyn. Det är lyxigt!