Lev din dröm i Rättviks kommun

Flygfoto över Vikarbyn och Vikarbyns skola. Sjön Siljan syns i bakgrunden.

Rättvik är en tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tar ansvar för kommande generationer. I hela kommunen finns attraktiva och varierande boendemiljöer. En väl fungerande samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till en god livskvalitet. Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt och våra medborgare, unga som gamla, känner sig delaktiga. Välkommen du också.

Näringslivet

Kommunens näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och småskalighet. Företagen känner tillit till kommunens verksamheter och upplever vårt samarbete som mycket gott. Kommunen utvecklas i en positiv riktning eftersom vi har modet att ifrågasätta och pröva nytt.

Utmaningar och mål

Vårt trygga samhälle är inkluderande och för oss som bor här är mångfald och jämlikhet en självklarhet.

  • Vi känner stolthet över vår bygd och alla bidrar utifrån sin förmåga och sitt engagemang.
  • Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.
  • Vi arbetar alltid tillsammans för att främja en god arbetsmiljö, hälsa och din personliga utveckling.
  • Vi är en organisation under ständig utveckling vilket innebär att även du som medarbetare behöver uppdatera och förbättra din kompetens för att möjliggöra denna utveckling.

Kompetensutveckling

För många i Rättviks kommun sker kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Men det kan också ske i mer kontrollerad form som till exempel genom utbildningar. Din kompetens och din förmåga att använda den är viktigast för oss. Detta för att du som medarbetare ska känna att det är utvecklande och tillfredsställande och att vi ska vara konkurrenskraftiga. Vi diskuterar och planerar din kompetensutveckling under ditt medarbetarsamtal. Dessa samtal sker årligen med din närmaste chef.

Som medarbetare har du eget ansvar för att ta del av den kompetensutveckling du erbjuds. Du har även ett ansvar att själv vara aktiv för att fortsatt behålla, utveckla och få den kompetens som krävs för din anställning. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker i din roll.