Ledarskap och medarbetarskap

För oss är ambitionen att alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för dig. Detta för att du ska känna trygghet och arbetstillfredsställelse i din vardag och att du kan utvecklas i din roll. För dig som medarbetare innebär det att du är tydlig med dina förväntningar på oss som arbetsgivare och tar ansvar för din egen personliga utveckling.

Vilket ledarskap kan jag förvänta mig av min chef?

Din chef är en länk mellan det politiskt givna uppdraget och genomförandet. Chefen är alltid en symbol för och bärare av Rättviks kommuns vision och mål som arbetsgivare. Alla chefer i organisationen ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till såväl uppdragsgivare som medarbetare. Målsättningen är att skapa attraktiva, utvecklande och effektiva arbetsplatser.

Vi värdesätter ett tydligt och kompetent ledarskap som:

 • tar ansvar för helheten
 • visar lojalitet med fattade beslut
 • främjar dialog och medarbetarskap
 • driver, utvecklar och skapar förutsättningar för verksamheten

Med ledorden frihet, ansvar, omdöme och tillit förväntas att chefen:

 • är ett föredöme utifrån kommunens vision och mål
 • har insikt i och kan förmedla hur den egna verksamheten påverkar och påverkas av helheten
 • med personlig omtanke ger stöd
 • har modet att möta konflikter och ta svåra samtal
 • inspirerar och motiverar samt uppmuntrar till engagemang och kreativitet

Medarbetarskap

Du som medarbetare är vår främsta resurs och varje enskild medarbetare bidrar till organisationens framgång. Därför försöker vi ta tillvara på varje medarbetares kompetens på bästa sätt. För att göra en sådan arbetsplats möjlig krävs att både vi som arbetsgivare och du som medarbetare tar ett gemensamt ansvar.

Ett gott medarbetarskap handlar om att ta ansvar för och vara engagerad i sådant som är av vikt för Rättviks kommun och dess framgång. Varje medarbetare ansvarar för att personligen leda sitt arbete och säkerställa att rätt kvalitet skapas. Varje medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt och ta ansvar, både för sig själv och för vår arbetsmiljö.

Medarbetarskap hos oss innefattar:

 • ett ansvar för att medverka till att skapa samhörighet, samhörighet med kollegor och andra verksamheter
 • att visa omsorg, respekt och lojalitet
 • att bidra till egen och andras arbetsglädje