Förmåner för dig som medarbetare

Du som är medarbetare eller kommer att bli medarbetare inom Rättviks kommun omfattas av förmånliga erbjudanden som bland annat:

Tre personer som cyklar mountainbike.
  • I Rättviks kommun har du som medarbetare rätt till ett friskvårdsbidrag på max 1 500 kronor per år. Du ersätts med hälften av det du betalat, max 1 500 kronor, och det utbetalas till dig i samband med löneutbetalning. För att du ska få ta del av friskvårdsbidraget ska du ha månadslön och vara anställd minst tre månader. Har du varit tjänstledig ska du ha arbetat eller förväntas arbeta i minst tre månader av året.

  • Kommunalanställdas Fritidsförening (KomFri) som verkar för att främja trivsel-, kultur-, och motionsaktiviteter samt andra hälsofrämjande insatser i kommunen. Varje år anordnar föreningen en mängd olika aktiviteter som alla kommunanställda är välkomna till.

  • Som anställd i Rättviks kommun har du möjlighet att köpa busskort hos Dalatrafik till rabatterat pris. Det gäller för dig som är tillsvidareanställd eller visstidsanställd med månadslön på minst ett år.

  • Rättviks kommun erbjuder medarbetare förmånscykel - enkelt, tryggt, miljövänligt och ekonomiskt. Vi ser gärna cyklande medarbetare och tillsvidareanställda får möjlighet att hyra kvalitetscykel till bra pris genom bruttolöneavdrag varje månad. I utbudet ingår vanliga cyklar, el-cyklar, sportcyklar och last-cyklar. Förmånscykeln ger dig möjlighet att förbättra hälsan samtidigt som du gör en insats för miljön och din egen plånbok. Väljer du att hyra cykel så gäller avtalet i tre år. Då ingår även garantiservice. Därefter tar du ställning till om du vill köpa cykeln till marknadsvärde eller lämna tillbaka den.

  • Rättviks kommun har ett lokalt kollektivavtal med en del av de fackliga organisationerna om möjlighet att avstå semesterlönetillägg till förmån för lediga dagar. Du kan komma överens med arbetsgivaren att under ett kalenderår byta semesterdagstillägget mot lediga dagar. Detta innebär fem extra lediga dagar med lön för dig som är under 40 år och sex extra lediga dagar med lön för dig som är 40 år och äldre. Du avstår då under samma period ersättning i form av semesterdagstillägg.

    I dagsläget är det Akademikerförbundet SSR, DIK, Kommunal, Ledarna, Naturvetarna, Vision och Vårdförbundet som ingått avtal om möjlighet att växla.

    Avtalet gäller tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar med månadslön som omfattar minst ett semesterår. Grundprincipen för växlingen är att den ska vara kostnadsneutral. Det innebär att extra lediga dagar ska kunna tas ut utan anskaffande av vikarie. I övrigt är det verksamhetens behov, vilket prövas av arbetsgivaren, som styr möjligheten att byta semesterlönetillägg mot lediga dagar.