Dialog och delaktighet

Du som medarbetare är unik och värdefull i ditt arbete. Det är viktigt att du känner stolthet över din insats och din arbetsplats. Vårt gemensamma engagemang och ansvar bidrar till att skapa verksamheter som levererar välfärdstjänster av hög kvalitet.

Tillsammans gör vi Rättviks kommun till en attraktiv ort och arbetsplats.

Hos oss strävar vi efter en öppen och tillåtande arbetskultur där vi känner oss trygga att uttrycka våra åsikter och ta egna initiativ. Tillsammans skapar vi en god dialog som ger en bra arbetsmiljö, skapar arbetsglädje och utvecklar verksamheten. I samverkan får alla möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande.

Du som medarbetare är med och formar kommunens framtid

I egenskap av medarbetare i Rättviks kommun bidrar du genom dina insatser dagligen till att påverka och forma kommunens framtid. Tillsammans skapar vi välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom:

  • Förskola
  • Skola
  • Äldreomsorg
  • Verksamhet för personer med funktionshinder
  • Miljö-, trafik-, bostads- och samhällsplanering
  • Kultur
  • Socialtjänst
  • Många andra områden