Detaljplaner som vunnit laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Innehållet i detaljplanen får genomföras.

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft


Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se