Detaljplaner som vunnit laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Innehållet i detaljplanen får genomföras.

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft

2024-06-04 : Detaljplan för Prefab, Lerdal 19:41 med flera

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se