Östbjörka

Delar av en gård med en slagen äng framför.

Gård i Östbjörka. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Östbjörka är en frodig by i Rättvik, som har mycket att erbjuda. I byn finns ett 70-tal gårdar, varav flertalet är sommarhus.

År 1896 grundades Östbjörka Kooperativa av bönderna i byn, och drevs länge som en ekonomisk förening. Konsumbutiken fanns i mer än 100 år, den lades ner sommaren 2005. I byn finns även den omtalade Matsgården.

I Östbjörka finns ett gammalt kalkbrott, som är nedlagt sedan många år tillbaka. Området har nu blivit ett naturreservat med gamla ruiner efter kalkugnar. Tack vare kalkberggrunden är floran väldigt rik och speciell. Det växer ovanliga ormbunksarter och lundväxter på platsen.

Görasbacken är byns högsta punkt. Där kan man skåda både Leksand och Siljansnäs, vilket är en otrolig utsikt.

Vid Knåparbodarna var det förr en levande fäbod, och här ägde kommunen en barnkoloni. Kolonin kunde rymma ett 40-tal barn, och på sommaren kunde vi höra barnens lekfulla skratt. Kolonin lades ned år 1950. Även i nuläget bedrivs aktiviteter i Östbjörka, bland annat midsommarfirandet. Hästar med vagn åker runt i byn, för att hämta upp barn och spelmän.

Förr bodde det många spelmän i Östbjörka, som är omtalade musiker i Sverige idag. Än idag är byn känd för sina spelmän, och musikkulturen finns kvar. En av dessa spelmän heter Leif Göras, som flyttat tillbaka till Östbjörka, efter mycket spelande runt om i landet. Östbjörka är en by med historia, gamla spelmanstraditioner och kultur, vilket är både uppskattat och anses spännande i dagens samhälle.

Skrivet av: Frida Brodin

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125