Gärdsjöbyarna

Vy över Gärdsjön med båthus och tvättstuga vid strandkanten.

Vy över Gärdsjön. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Gärdsjöbyarna eller Gärsjöbyarna som det hette förr, består av Blecket, Born, Ingels, Stenbacken, Lisskog, Nedre Gärdsjö och Övre Gärdsjö.

Gärdsjölandskapet

"Det kulturhistoriskt intressanta Gärdsjölandskapet med sina gamla ängslador, åkervägar, odlingsrösen, fuktsänkor, lövskogsdungar och småskaliga jordbruk är i kombination med den rika kalkgynnade ängsfloran av mycket stort värde ur flera aspekter."¹

Källa

¹ Inventering av naturvärden inom Enån - Gärdsjöfältet - Ockrandalgången med förslag till skydd och skötsel

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125