Rättvik

Vy över Rättvik.

Rättvik. Foto: © Kjell Larsson.

Området Rättvik omfattar Hedslund, Kaplaskogen, Lerdal, Lugnet, Massarbäck och Rättvik.

Mellan samhället och Hedslund finns en villabebyggelse som benämns Nyheden och mitt emot Massarbäck ligger Vålsveden.

Östra industriområdet är beläget till höger om utfarten till Mora (riksväg 70) och Stora industriområdet är beläget utmed väg 301 mot Furudal.

Samhällets tillblivelse

1906 kallade tre fastighets- och tomtägare till ett sammanträde där föreningen ”Rättviks stationssamhälles vägkassa” bildades. Ändamålet var att efter hand lösa gatubehovet inom samhället.
Genom gåvor av gatumark och med blygsamma bidrag lades grunden till gator i samhällets äldsta del. Landsvägen (Storgatan) och Backavägen (Vasagatan) förbättrades och Rättviksgatan (Torggatan), Bagaregatan (Skolgatan), Dalagatan, Färjaregatan (Ågatan) och Bergslagsgatan (Knisgatan) nybyggdes.

Rättviks vattenledningsförening

Samma år togs initiativ till bildandet av Rättviks vattenledningsförening. För anläggande av ledning från källor i Sätra till samhället togs lån i sparbank med 17 000 kr. Amorteringar och omkostnader skulle täckas genom påförda avgifter.

Den dåvarande fasta befolkningen ville skapa ett trivsamt samhälle och utöver tidigare nämnda ekonomiska åtaganden bildades även föreningar för anläggande av avloppsledningar i de bebyggda gatorna. De närmaste åren anlades avloppsledningar från nuvarande Vasagatan till Enån.
Rättviks municipalsamhälle uppgick i Rättviks kommun 1 januari 1966

Saxat ur G. Kullgrens minnesanteckningar, utgivna av Kullgrens Boktryckeri i Rättvik 1965.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125