Våra byar

Bygata med röda timmer- och trähus på båda sidor.

Nedre Gärdsjö. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Rättviksbyarna hörde länge till Leksands socken, men någon gång under 1300-talet bröt sig Rättvik loss och blev självständigt.

Ursprunget till dagens kommun är de gamla socknarna (församlingarna).

Idag, mer än 700 år senare, bor de flesta invånarna i kommunen utmed Rättviken. I ortens ungdom förekom det dock inte något centralt Rättvik. Merparten av befolkningen bodde istället i någon av de många byarna som ligger utspridda längs med Siljansringen. I Rättvik finns 50–60 byar. Några av dessa har inte längre någon fast befolkning.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125