Born

Gård i västra Born.

Gård i västra byn. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Born består egentligen av två byar, Östra och Västra Born. Born betyder "land mellan sjöar" – båtfarare drog förr sina båtar över detta land när de färdades mellan Ljugaren och Ensen/Gärdsjö.

Bystugan ligger i västra Born.

Bystugan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

I slutet av 1800-talet byggde byarna sina skolhus själva. Gissningsvis byggdes Borns skola 1882–1884 då byn också fick sin första utexaminerade småskollärarinna. Innan skolan byggdes skedde undervisningen ett par, tre månader per år på någon av gårdarna i byn. Byamännen fick lagfart i oktober 1886 och 1901 köptes skolan av Rättviks skoldistrikt.

1884 till våren 1916 var Bunis Kerstin Andersson från Övre Gärdsjö byns lärarinna. Hösten 1916 och våren 1917 var det skolstrejk i byn. Föräldrarna höll barnen hemma eftersom det var för lite barn i byn och undervisningen skulle flytta till skolan i Nedre Gärdsjö. Hösten 1917 startade undervisningen i skolan igen. Borns skola lades ner 1939.

1944 köpte byamännen tillbaka skolan för 1 000 kr. 1958 beslöts att en byggnadskommitté skulle ta fram kostnadsberäkning för reparation och utbyggnad och i november 1962 var det invigning av Borns bystuga.

Badbryggan och båthusen ligger i östra Born, vid sjön Ljugaren.

Badbrygga och båthus vid Ljugaren. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Båthusen i Born har under flera hundra år varit flitigt använda av ägarna till fäbodar omkring och öster om sjön Ljugaren. De användes också vid fiske.

Båthusen i härligt snölandskap.

Båthus sedda från Ljugarens is. Foto: © Yvonné Öhrnell.

För ett av båthusen har byggnadsåret daterats till 1509. Vid tiden för storskiftet (1836) avsattes en allmänning för båthusen, dessa var då 65, för närvarande finns det ett 40-tal bevarade

Solnedgång med Borns karaktäristiska skorsten.

Solnedgång över Born. Foto: © G. och R. Wennberg.

I Born har det funnits tjärfabrik, flera sågar, verkstad, affär och smedjor. Än i dag finns en såg kvar i byn.

Den stora skorstenen som står vid Ljugarens strand minner om det torkhus där man ångtorkade virket. Siluetten av skorstenen ses här från ett av båthusen vid Kafleråsviken.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125