Finnbacka

Vy över vatten, höstfärger.

Finnbacka. Foto: © Yvonné Öhrnell.

I nordöstra delen av Rättviks kommun ligger några spridda byar: finnbyarna. Redan på 1500-talet började finnarna vandra in i Sverige. De flydde undan missförhållanden och oro i sitt hemland.

Genom att bryta mark och bygga gårdar förmådde de skapa sig ett nytt liv i Sverige. Snart hade hela byar med finsk befolkning vuxit upp i de svenska skogarna. I Rättviks kommun är de viktigaste finnbyarna Bingsjö, Finnbacka, Ejheden, Korsåsen och Håven.

När de finska invandrarna skulle välja boplats fastnade de ofta för högt belägna ställen. Den lilla byn Finnbacka väster om sjön Amungen är ett bra exempel på detta. Genom att byn är belägen uppe på en åsrygg (cirka 453 meter över havet) har invånarna en makalös utsikt.

Det mäktiga skogslandskapet dominerar men här och var glimmar någonting blått till mellan träden. Det är glimtar av sjöarna Amungen, Lilla och Stora Draggen samt Bingsjön. Men invånarna har även sin egna lilla sjö. Hälltjärnen ligger i byns hjärta. Kanske var det den som drog finnarnas blickar till sig när de skulle välja boplats.

Det var någon gång i slutet på 1500-talet som den första familjen anlände till Finnbacka. Mycket talar för att de första gårdarna låg i norra och nordvästra delen av byn. De flesta av de gamla husen finns inte kvar idag. Men i närheten ligger Norrgårds som är en av byns äldsta, kvarvarande gårdar. De så kallade Puttilagravarna tror man också härrör från byns tidiga år. Puttilagravarna beskrivs bäst som ett antal stenrösen. Utgrävningar har visat att dessa stenrösen antagligen restes av de första jordbrukarna.

Under de år som följde på finnarnas invandring växte byn stadigt. Sin höjdpunkt nådde Finnbacka under 1920-talet. Då ska invånarantalet ha varit mellan 100 och 200 personer. Den senare hälften av 1900-talet präglades byn dock av en betydande utflyttning. Idag befolkas byn endast av ett 20-tal personer. Den gamla skolan har man, likt de flesta andra byar, gjort om till bystuga.

Det är under somrarna som Finnbacka lever upp igen. Då anordnas en rad olika aktiviteter. Ett exempel är Hantverkskvällen som uppmuntrar olika hantverkare att visa upp sina verk. Midsommarfesten är också en populär tillställning som brukar locka mycket folk. Varje år anordnas även Spelmanskvällen, en förfest till Bingsjöstämman. På scenen står Falu Spelmanslag och bjuder upp till dans.

Sammanställt av Åsa Enmyren

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125