Bingsjö

Bingsjö är en del av Rättviks finnmark tillsammans med Finnbacka och som oftast räknas också Dalstuga dit.

Enligt berättelser ska de första finnarna ha bott vid stora stenblock eller grottor. Ett gammalt talesätt var att det gick 13 finnar på dussinet, men bara 16 på tjoget.

År 1626 får finnen Erik Andersson ett kungligt brev där han gavs tillstånd att bosätta sig i Bingsjö eller som det då hette Byggningssjön eller Pinsjö på finska. Han återvände till Finland och överlät torpet till en broder. Där svedjades mark och nyodlades till att bli en stor och utspridd by. Den sista svedjan i Bingsjö brändes 1904 eller 1905.

Genom goda skördar av svedjeråg och boskapsskötsel fick byn sitt välstånd. Det finska språket användes fortfarande i början av 1800-talet och fortfarande existerade då också trolldom bland en del av finnättlingarna.

Vägen från Rättvik till Bingsjö byggs under åren 1927-33 och de första 9 km kostade 116 484 kronor att bryta. Vägen till Lamborn byggs först 1953. Före det hade Bingsjö vägförbindelse med Dådran. Affär fanns i byn åtminstone sedan 1870-talet. Vid vägkorsningen är byns centrum med bystuga, kyrka, affär, bensinpump och majstång. Och där finns också Päckosgården och Danielsgården.

Danielsgården med sina fina målningar av Winter Carl Hansson är öppen för visningar under sommaren. Den har renoverats nyligen och under 2006 har nytt perttak lagts på.

Där finns också fortfarande brunnstranan kvar som man använde för att få upp vattnet ur brunnen. Där liksom på många andra gårdar i byn finns det många gamla byggnader bevarade

Bingsjö kapell byggdes 1792 i trä och har byggts ut och renoverats i olika omgångar. Närmaste kyrka var från början i Rättvik och sedan Boda kyrka byggdes var det närmare till Boda.

En period var Bingsjö en egen församling tillsammans med byarna Dådran, Dalstuga och Finnbacka, men numera hör de till Rättviks församling.

Bingsjö är välkänd för sina duktiga spelmän och de två mest välkända är Päckos Gustav och Hjort Anders.

Första onsdagen i juli hålls spelmansstämman i Bingsjö, då tiotusentals musikintresserade samlas i byn för att lyssna på alla spelmän från alla möjliga ställen.

Den naturliga samlingsplatsen för spelmansstämman är på Päckosgårdens åkrar.

Text: Björn Engström

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125