Dalstuga

Stengärdsgård med äldre byggnader och höstfärger i bakgrunden.

Stengärdsgård. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Dalstuga ligger fyra och en halv mil från Rättviks centrum, vid sydvästra hörnet av Amungen. Kring stränderna finns många båthus eftersom transporterna huvudsakligen skedde över sjön Amungen.

Till Dalstuga hör också Flysåsen och delar av Getryggen samt Sollen och Lassesåker som ligger på andra sidan om sjön. Dessa byar och gårdar har numera ingen fastboende under vintern. När Svabensverks bruk byggdes omkring år 1800 fick man ännu större anledningar att åka över sjön till ”bruket”. Närmaste landsväg från Dalstuga till Svabensverk gick annars över Bingsjö, Dådran och Enviken tills landsvägen byggdes 1953 mellan Bingsjö och Lamborn och det blev då 6 mil kortare väg.

Träd i riktigt röda höstfärger. Fyra alftabor överlåter år 1320 fiskerättigheterna i Amungen till Leksand och två bönder i Glisstjärna, då Rättvik fortfarande var en kapellförsamling under Leksand. Sannolikt innebär det att hälsingegränsen flyttas norrut och stora delar av sjön Amungen kom därefter att höra till Dalarna.

Sedan medeltiden har det funnits en färdstuga i Dalstuga där resande kunde övernatta. Omkring år 1600 kommer Mårten Andersson från Östbjörka och bosätter sig som gästgivare i Dalstuga. Från början bodde bara svenskar där, men snart kommer finnar till grannbyarna Bingsjö, Finnbacka och Flät och sedan blev det också finska befolkningsinslag i Dalstuga.

Dalstuga var en viktig punkt när det gällde transporter och oftast kördes varor på vinterns kälkföre. Nästan alla transporter mellan Hälsingland och Falun passerade genom Dalstuga.

Mycket malm fraktades under 1700-talet till Dalstuga från Idkerberget (utanför Borlänge) över Enviken på vintern och sedan pråmades malmen under sommaren över Amungen till Furudal. Troligen fanns ett malmhus vid Dalstuga som senare omvandlades till kolhus för Svabensverks bruk.

Under 1800-talet gav Svabensverks bruk sysselsättning åt många Dalstugabor genom kolning och bruksarbete. En del byggde gårdar och flyttade till andra sidan av Amungen så att det blev närmare till bruket. I byn kan man hitta en hel del byggnader som byggts av slaggtegel från Svabensverk. I byn har det funnits sågverk och kvarn som är nerlagda.

Regelbunden ångbåtstrafik sköttes förr av Kullerbackspojkarna genom ångbåten Najaden. En tid hade Dalstuga ett mycket duktigt bandylag. Vid den fina campingplatsen vid Amungens strand kan man stanna med sin husvagn. Under sommaren hålls där en välkänd fisketävling med fiskefest. Amungen är en fiskrik sjö och den tillhör de större sjöarna i Dalarna och är faktiskt något större än sjön Runn.

Text: Björn Engström

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125