Ledig tomtmark, Tillhedsvägen och Tallvägen

Information om tomterna

6 tomter strax norr om Prästtjärnarna i Furudal. Gångavstånd till centrum.

Adress

Tillhedsvägen och Tallvägen

Fastighet

Rättvik Furudal 3:14 – 3:18, 3:31

Storlek

Arealer mellan 855 och 884 m2.

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vägar

Fastigheterna har andel i Furudal ga:2, Furudals vägsamfällighetsförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik