Rättviks kommun
Rättviks kommun

Adress- och lägenhetsregister

Illustration som visar en brevbärare på en karta.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för adresser och lägenhetsregistret i kommunen. 
Namngivning av vägnamn och kvarter beslutas av miljö- och byggnads­nämnden.
Namngivning av platser, byggnader och anläggningar beslutas av kommunstyrelsen.

Adresser och namnsättning

Vid adressättning används vägnamn med nummer i första hand och i övrigt by- eller fäbodnamn med nummer. Adresser behövs för att räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, Posten med flera snabbt ska hitta rätt.

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska finnas enligt lagen om lägenhetsregistret (2006:378). Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter. 

Registret ska göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Uppgifterna i registret har framför allt samlats in från ägarna till flerbostadshus. Ägare till småhus har oftast inte berörts av insamlingen eftersom uppgifter från sådana hus tas direkt från fastighetsregistret.

Privatperson

Det nya lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgången eller på lägenhetsdörren.

Kontakta hyresvärden om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret.

Fastighetsägare

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen, se Blanketter.

Det kan gälla nybyggnad, rivning, samman­slagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Kontakt

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 181

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
795 80 Rättvik