Adress- och lägenhetsregister

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för adresser och lägenhetsregistret i kommunen. Namngivning av vägnamn och kvarter beslutas av miljö- och byggnads­nämnden. Namngivning av platser, byggnader och anläggningar beslutas av kommunstyrelsen.

Illustration som visar en brevbärare på en karta.

Adresser och namnsättning

Kommunen är enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) ansvarig för att besluta om belägenhetsadresser. Med en belägenhetsadress avses en adress som anger geografiska läget för en bestämd plats.

Vid adressättning används vägnamn med löpnummer (gatuadress) i första hand och i övrigt vedertaget by- eller fäbodnamn med löpnummer (byadress). Rätt belägenhetsadress underlättar för räddningstjänst, polis, hemtjänst och leveranser mm att snabbt hitta rätt.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter och innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum och kökstyp. I flerbostadshus har även varje bostad fått ett eget nummer. Lantmäteriet är registerhållare.

Kommunen ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla.

Privatperson

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgången eller på lägenhetsdörren.

Kontakta hyresvärden om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret.

Fastighetsägare

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen, se Blanketter.

Det kan gälla nybyggnad, rivning, samman­slagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Kontakt

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 181