Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig kommunal tomtmark i Furudal

Skogsstigen till vänster och Tillhedsvägen till höger

Här finns ledig tomtmark, översikt

Ledig tomtmark finns vid de röda ringarna i kartan ovan.

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress

Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik