Ledig tomtmark, Skogsstigen

Karta över tomterna i Furudal

Information om tomterna

Åtta tomter efter Skogsstigen i Furudal. Cirka en kilometer väster om centrum.

Adress

Skogsstigen

Fastighet

Rättvik Furudal 43:2-43:6, 43:11-43:12 samt 80:1

Storlek

Arealer mellan 1374 och 2451 m2.

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vägar

Fastigheterna har andel i Furudal ga:2, Furudals vägsamfällighetsförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik