Kommunfullmäktige 7 december 2023

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Utdelning av kulturpris
  Årets medarbetare

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion gällande naturnära skogsbruk, KLK 2023/661 266
 2. Informationsärenden

 3. Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2023, KLK 2023/8 000
 4. Ej verkställda beslut 2023, KLK 2023/221
 5. Beslutsärenden

 6. Beslut om köp av fastighet via bolagsförvärv, KLK 2023/672
 7. Beslut om bolagsordning, KLK 2023/675
 8. VA-taxa 2024, KLK 2023/533 206
  Tyvärr användes inte mikrofon under föredragningen. Vi ber om ursäkt för detta.
 9. Avfallstaxa 2024, KLK 2023/534 206
 10. Motion om att starta upp Generationsträdgårdar, KLK 2023/99 009
 11. Verksamhetsberättelse Naturvårdsfond 2022, KLK 2023/430
 12. Inköp av aktierna i Rättviks Skoljordbruk AB, KLK 2023/632 04
 13. Borgenstak för kommunala bolag 2024, KLK 2023/521 045
 14. Borgensavgift 2024, KLK 2023/520 045
 15. Investeringsbudget ram 2024-2026, KLK 2023/391 04
 16. Bygglovstaxa 2024, KLK 2023/626 206
 17. Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2024, KLK 2023/598 706
 18. Strategi för kommunens arbete med krisberedskap, KLK 2023/600 18
 19. Revidering av krisledningsnämndens reglemente, KLK 2023/601 18
 20. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2023, KLK 2023/241 009
 21. Datum för sammanträden kommunfullmäktige 2024, KLK 2023/615 006
 22. Avsägelser och nyval

 23. Val av styrelse och lekmannarevisor till bolag, KLK 2023/673 107
 24. Sammanträdet avslutas