Kommunfullmäktige 28 september 2023

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunfullmäktiges- kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2023, KLK 2023/8 000

  Mikrofon användes inte hela tiden vilket tyvärr medför dåligt ljud. Vi ber om ursäkt för detta.

 2. Beslutsärenden

 3. Årsredovisning samt revisionsberättelse och revisionsrapport för Nedansiljans samordningsförbund 2022, KLK 2023/353 042
 4. Inköp av aktierna i Dalhalla Förvaltning AB och Rättvik Arena AB, KLK 2023/381
 5. Riktlinje cyklar Dalarnas hjälpmedelsnämnd, KLK 2023/350
 6. Policy för informationssäkerhet och dataskydd, KLK 2023/312 005
 7. Kulturmiljöpolicy, KLK 2023/275
 8. Motion om att bevara och exponera unika trädristningar, KLK 2023/101 009
 9. Ej verkställda beslut 2023, KLK 2023/221
 10. Avsägelser och nyval

 11. Nämndemannaval mandatperiod 2024–2027, KLK 2023/63 115
 12. Val av två ytterligare ledamöter till Rättviks Skoljordbruk AB (RSJAB), KLK 2023/355 11
 13. Avsägelse och nyval av ledamot i RFAB Hans Burtus (V), KLK 2023/487 00
 14. Avsägelse och nyval ersättare i kommunstyrelsen Ingemar Lohman (SD), KLK 2023/387 11
 15. Avsägelse och nyval ersättare i krisledningsnämnden Ingemar Lohman (SD), KLK 2023/387 11
 16. Avsägelse och nyval ledamot i miljö- och byggnadsnämnden Ingemar Lohman (SD), KLK 2023/387 11
 17. Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige Ingemar Lohman (SD), KLK 2023/387 11
 18. Sammanträdet avslutas