Kommunfullmäktige 8 juni 2023

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion gällande förstudie om att starta Fontänhusverksamhet, KLK 2023/324 009
 2. Informationsärenden

 3. Information från kommunfullmäktiges- kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2023, KLK 2023/8 000
 4. Beslutsärenden

 5. Årsredovisning 2022, KLK 2023/171 042
 6. Avsättning till RUR från 2022 års resultat, KLK 2023/204 04
 7. Skatteväxling kollektivtrafik 2024, KLK 2023/266 04
 8. VA-taxa från 2023-07-01, KLK 2023/170 206
  Mikrofon användes inte hela tiden vilket tyvärr medför dåligt ljud. Vi ber om ursäkt för detta.
 9. Samverkansavtal om e-arkivsamverkan, KLK 2022/719 004
 10. Ej verkställda beslut 2023, KLK 2023/221
 11. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2023, KLK 2023/241 009
 12. Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 2023, KLK 2023/242 009
 13. Sammanträdet avslutas