Kommunfullmäktige 27 april 2023

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Mottaganden

 1. Motion angående kostnadsfria mensskydd för skolungdomar, KLK 2023/156 009
 2. Informationsärenden

 3. Information från kommunfullmäktiges- kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2023, KLK 2023/8 000
 4. Beslutsärenden

 5. Arrende - Mobilmast Rättvik Furudal 3:2, KLK 2023/103 261
 6. Digitaliseringsstrategi, KLK 2023/172 003
 7. Kommunalt partistöd 2023, KLK 2023/133 104
 8. Fördelning av vägbidrag 2023, KLK 2023/118 31
 9. Upphäva taxa för barnomsorg, KLK 2023/33 619
 10. Motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri enligt Eskilstunamodellen, KLK 2019/195 00
 11. Motion angående att regnbågsflaggan är symbol för stolthet för alla, KLK 2017/935 000
 12. Motion angående Dykdalberna för att befästa Enåns landmärken, KLK 2022/221 009
 13. Avsägelser och nyval

 14. Avsägelse och nyval av ordförande i Rättviks skoljordbruk AB, KLK 2023/154 11
 15. Avsägelse och nyval i kommunstyrelsen, Lennart Nilsson (SD), KLK 2023/225 119
 16. Sammanträdet avslutas