Vindkraft i Rättviks kommun

Ett vinkraftverk samt text ....Vindkraft i Rättviks kommun ....

Framsidan av planhandlingen för vindkraft i Rättviks kommun

I februari 2011 antogs ett tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft i kommunfullmäktige. 


Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se