Västgärde

Vitt gammalt stationshus.

Byns gamla stationshus. Foto: © Yvonné Öhrnell.

1890 byggs en järnvägsstation i byn och den blomstrar fram till 1914 då den fick hård konkurrens när en ny järnvägslinje öppnas genom Leksandsbygden till Rättvik.

Med järnvägen kom också telefonen och en telegrafstation inrättades. Telefonstationen var belägen i stationshuset. 1908 hade Västgärde 14 abonnenter.

Poststation öppnades i Västgärde den 12 augusti 1890 (i samband med invigningen av järnvägen) i stationsbyggnaden. Den 1 juli 1918 flyttades den till Sandbergs, som drev café och bageri intill stationen, och fanns där fram till 31 maj 1947.

1947 flyttades poststationen till Söderås. Vid flytten betjänade den 598 personer. Poststationen hette fortfarande Västgärde vilket blev förvirrande då den inte längre var belägen i byn. Det blev dock aktuellt att dra in poststationen och den 1 september 1961 försvann Västgärde som postadress.

Vid järnvägsstationen fanns även en lanthandel, ett slakteri och ett käppsvarveri.

Befolkningsutvecklingen i Västgärde

  • 1875, 183 personer
  • 1900, 190
  • 1915, 202
  • 1930, 168
  • 1947, 103
  • 1990,  94

Uppgifterna om byn Västgärde har vi hittat i häftet "VÄSTGÄRDE stationssamhällets ankomst och avgång" av Leif Kratz (häftet finns att låna på biblioteket i Rättvik).

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125