Altsarbyn

Vy över Siljan med höstfärgade träd.

Vy från Altsarbyn. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Alla Rättvikare har säkert lagt märke till det stora fotografiet i väntrummet på Rättviks vårdcentral. Det svartvita fotot har fascinerat många med sina personlig snidade trähästar. Men det är långt ifrån alla som vet vem konstnären var.

Hantverkaren som täljde alla trähästar kallades för Jemt-Olle. Ryktet om hans ovanliga sniderier nådde så småningom ända ner till Stockholm. Där uppmärksammade Radiotjänst honom. De ville göra ett inslag. Men de kom för sent. Jemt-Olle dog innan de hann fram.

Jemt-Olle bodde större delen av sitt liv i den lilla byn Altsarbyn belägen cirka tre kilometer söder om Rättvik. Det är den nordligaste i en klunga av byar på sluttningen ner mot Siljan. Där Altsarbyn upphör tar Övre Utby vid. I norr heter närmsta grannby Gärdebyn.

Bybornas motvilja att underordna sig 1800-talets storskiften har fört med sig att den ursprungliga byamiljön finns kvar. Därför kan man ännu idag vandra längs de trånga bygatorna och titta in på de kringbyggda gårdarna.

Men tiden har inte passerat obemärkt genom byn. För ett halvt sekel sedan var Altsarbyn fortfarande en levande bondby. Invånarna levde på det gården gav. De som inte sysslade med jordbruk var ofta hantverkare till exempel skomakare, sadelmakare och repslagare. Var det någonting som man själv inte kunde frambringa var det bara att skicka någon till den lokala affären.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125