Utby

Gård i Utby.

Gård i Utby. Foto © Yvonné Öhrnell.

Utby är den västligaste byn i Sörbygge fjärding och har Saluån som gräns mot  Leksands församling. Byn har ursprungligen varit en ren jordbruksby.

År 1576 fanns det i Utby nio fastigheter med en uppskattad areal av 23 hektar odlad jord. Som störst var den odlade åkerarealen år 1951 med inte mindre än 129 hektar. Därefter har många åkrar förvandlats till skog eller lagts för fäfot.

Trots att det nu inte längre finns några aktiva bönder i byn nyttjas mycken gammal åker- och ängsmark för betande får, kor och hästar. Historiskt fanns mark till varje gård och på alla gårdar fanns det djur. Klitta, Råberget, Jobsbo och Sidländbodarna var fäbodar som nyttjades av Utbyfolk.

Genom förra sekelskiftets järnvägsbyggen kom såväl järnvägen Rättvik–Falun och Rättvik–Leksand till stånd och gick genom Utby. Genom att namnet Utby var upptaget för en hållplats på Falujärnvägen men beläget närmare byn Tina, fick stationen i Utby på linjen Rättvik–Leksand namnet Tinaby.

Redan Karl Erik Forslund har i sin Dalälvenresa anmärkt om detta märkliga förhållande, som än i dag förvirrar folk som reser fel när de ska till gårdarna runt Tinaby station.

Järnvägsbyggena ledde till stort uppsving för byn. Bland annat byggdes i anslutning till Tinaby station flera privathus och pensionat. Såväl stationen som pensionaten är nu ombyggda till privatbostäder. Vi måste samtidigt komma ihåg att järnvägarna förändrade byarna och skapade svårigheter för jordbruket och framför allt kreaturshållningen med tvång om stängsel och andra förändringar.

Sedan lång tid tillbaka kan resande vila ut i Utby. Under långliga tider har vid gården Korskrogen i södra Utby funnits hållstuga och färdstall. Sedan 1840-talet finns Utby gästgivargård som anknyter till den ryktbara gäst­givaren och handlanden med mera, Rex Medén.

Rättviks kommun övertog senare fastigheten och drev där under många år sitt ålderdomshem. Efter många öden har det nu blivit vandrarhem. Efter renoveringar och upprustning står huset där nästan som ett slott och det har uppnått förnämlig standard. Utsikten från rummen mot Siljan är oslagbar.

Den till ålderdomshemmet hörande stora ladan och ladugården har år 2003 förvärvats av Utby Samfällighetsförening och de har arbetet med dess upprustning och förnyelse.

År 1926 startade några idrottsintresserade utbypojkar Utby AIK. De ägnade sig åt bandy, fotboll, skidor och boxning. De byggde en fotbollsplan, som fortfarande finns kvar och som främst används som träningsplan för IFK Rättviks ungdomsverksamhet. Utby AIK omvandlades så småningom till IK Jarl, som är en av Rättviks största och mest framgångsrika idrottsklubbar.

Utby är en levande by, där såväl företag, fastboende och sommargäster kan samsas. Detta kan konstateras inte minst då Dalarnas vackraste, och södra Rättviks äldsta, majstång traditionsenligt reses på midsommar­dagen.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125