Tungsen

Ett rött hus med trädgård i höstskrud.

En av byggnaderna i Tungsen. Foto: © Y. Öhrnell

Tungsen har troligen funnits sedan 1600-talet. En liten by i Ore mellan Dalfors och Voxna efter länsväg 301, ett par kilometer från gränsen mot Hälsingland.

Under byns "storhetstid" bodde cirka 70 personer i byn. Byn var för något hundratals år sedan en järnhanteringsmetropol. Ett bruk med allehanda moment i järnförädlingsprocessen.

Gammalt brunt foto på stuga. Ägarparet står på trappen-

Bostadsbyggnaden på gården i Tungsen innan den byggts till och moderniserats.

Det fanns på sin tid en hytta vid vattendraget intill byn, innan masugnen vid Böleån i Dalfors uppfördes. Fundamenten till hyttan finns kvar. Det fanns även en herrgårdsbyggnad och en del andra byggnader.

Av dessa anläggningar och byggnader återstår inget, endast överväxta slaggvarp efter bäcken vittnar om brukstidens Tungsen. Tungsen har från början legat på andra sidan sjön. Endast grund och brunn finns kvar där.

1975 fick Tungsen elektricitet till byn för första gången. Ledningar har dragits från Finsthögst på Hälsingesidan till Tungsen och Åssjöbo. En sträcka på sju kilometer. Innan dess fick de använda fotogen och gick sedan över till gasol. Kylskåpet gick på gasol och tv-apparaten på batteri. Vattnet hämtade de ur en pump på gården.

Det fanns en affär i Tungsen. Det var mycket folk som jobbade i skogen som provianterade där. Affären lades ner och revs under 1930-talet

2005 var det sex bofasta i Tungsen.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125