Östanvik

Flygbild över byn Östanvik.

Östanvik. Foto: © Kjell Larsson.

Både Östansjö och Östanvik  är mycket vidsträckta byar omkring Östanviken av Oresjön.

Östanvik var från början hemfäbodar till Östansjö. Östanvik som by tillkom genom utflyttning från Östansjö. Detta skedde i stor skala efter storskiftet på 1820-talet.

Enligt Karl Erik Forsslund fanns det på 1910-talet ett 90-tal gårdar i Östanvik, största byn i Ore socken (1919), medan moderbyn Östansjö endast räknar nio grannar.

De största bydelarna i Östanvik är "Söder i bolet" och "Knyppelheden".
Byn har en varierad bebyggelse. Majstångsplatsen finns i norra delen av byn, nära fotbollsplanen och festplatsen. Det har funnits flera affärer i byn som alla nu är stängda.

Pionjär inom lanthandeln ska änkan Karin Östling ha varit, hon ville inte skaffa handelsrättigheter utan lade i stället ner sin verksamhet.
1872 flyttade Otto Ludvig Krey (son till länsmannen Gustav Otto Krey i Övre Gärdsjö) till Östanvik och drev där en lanthandel.

Under 1880-talet upprättade även Olof Björling från Stockholms län en handelsverksamhet i byn, vilken övertogs av sonen Viktor. Affären drevs vidare genom Viktors andra dotter Ester Augusta och hennes make E. G. Ellström samt deras son Hans Erik till 1970 då den lades ner. Annan affärsverksamhet som förekommit i byn är en pappershandel, E. R. Hedlunds Handels AB 1910-1965, och en bilskola.

Industriell verksamhet har förekommit i Lömån. Sedan gammalt har funnits skvaltor och sågar och en tullkvarn. Denna drevs av hemmansägare Olof Tomsson jämte en såg, Östanviks sågverk.

Sågen, en vattensåg med en dubbelram och ett kantver, avyttrades till Reinhold Hedlund 1910. En kvarnanläggning och brädgårdsområde ingick i köpet. Reinhold Hedlund moderniserade sågen och kapaciteten ökades. Sågen ödelades av en brand 1914, även en hel årsproduktion virke gick upp i rök.

Med hjälp av sin svåger, Efraim Engberg och några hemmansägare köpte R. Hedlund den mark där den tidigare nedbrunna sågen funnits. Han byggde en ny såg i Östanvik den var i drift till in på 1960-talet.

Östanviks bygdegård är en träffpunkt för föreningslivet. Vid bygdegården finns även en bagarstuga som hyrs ut till allmänheten.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125