Societetspaviljongen vid Hvilan

Vi ser Enån med den ljusa åttkantiga Socitetspaviljongen på andra sidan ån.

Socitetspaviljongen med Enån i förgrunden. Foto: © 2010, Margareta Kurten

Kulturminne

Området utmed Enån strax innan utloppet i Siljan är ett gammalt kulturcentrum. Här inrättades ett gästgiveri vid 1700-talets mitt, från början kallat Siljansvik och senare Carlsvik. Omkring sekelskiftet 1800 byggde dåvarande gästgivaren Anders Munktell en ny, vacker och herrgårdslik anläggning kallad Rosenvik, senare Hvilan.

Från 1838 residerade läkaren Carl Jakob Wettergren på Carlsvik. Han hade intresserat sig för en medicinsk kallvattenbehandling, som blivit på modet i Europa och Sverige och lyckades få till stånd ett aktiebolag 1847 för att driva en sådan kuranstalt i Lerdal.

En anstaltsbyggnad uppfördes vid Enåns strand och en vattenledning drogs från den kalkhaltiga ”Algutskällan” vid Kvarngatan ovanför Rosenvik. I husets bottenvåning fanns bassänger och olika badrum med mera.
I övervåningen rymdes tio möblerade rum för badgästerna. Den behandling som förekom var lavemang, sittbad, halvbad, strömbad, torra och fuktiga inpackningar, duschar i strål- eller regnform, allt efter uppvärmning genom kraftig promenad eller kroppsarbete.

Intill huvudbyggnaden förlades en societetssalong, som var byggd i form av en åttasiding med 18 alnars diameter (cirka 10,7 meter). Den är försedd med 7 fönster i gotisk stil och invändigt dekorerad av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén. Socitetssalongen bekostades och innehades av ett särskilt bolag (”Societs Salons Bolaget”). Under de år som vattenkuranstalten var i gång användes paviljongen bland annat till konserter och baler.

Kuranstalten invigdes den 5 juli 1848. Antalet badgäster minskade med åren och ekonomin försämrades. 1858 var vattenkuranstaltens saga definitivt slut. Badhusbyggnaden revs sannolikt 1874 och de övriga byggnaderna efter hand. Huvudbyggnaden revs så sent som 1967. Det enda som idag finns kvar av den en gång så imponerande anläggningen är paviljongen.

I våra dagar används paviljongen bland annat till konserter och även som vigselrum.

Societetspaviljongen vid Hvilan bokas via Rättviks kulturhus

Nyckel hämtas i biblioteket under husets öppettider. Öppettiderna hittar du på sidan rattvikskulturhus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hyran är 500 kr.

Paviljongen ska lämnas i samma skick som när man kom, städredskap kan lånas från kulturhuset. El och toalett finns inte i paviljongen. Toalett kan nyttjas i kulturhuset under dess öppettider.

Kontakt

Rättviks kulturhus
0248-70 195
fax 0248-70 199
kultur@rattvik.se