Dödsfall

Liten flicka sitter framför grav.

mostphotos.com

Sorg kan visa sig på många olika sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Yngre barn har mindre egen erfarenhet och har svårt att förstå både sin sorg och döden.

Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som det lilla barnet kan visa upp. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar när en närstående dör

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk.

Socialtjänsten erbjuder stöd och råd och vid behov inkallas POSOM-gruppen. En ungdom kan själv vända sig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.

Svenska kyrkan har diakoner med stor erfarenhet av att samtala om sorg och ge stöd till familjer i kris. Det finns också grupper för barn som mist någon närstående inom Svenska kyrkan i länet.

Vid allvarliga tillstånd hos barn och ungdom har BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Mora ansvar för den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

POSOM-gruppen – kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon

0248-70 220

BUP Mora

0250-49 36 80

Måndag – Fredag klockan 8–12, 13–16

BUP:s länsgemensamma enhet i Falun

023-49 12 00

Rättviks församling

0248-73 650

Öppettider pastorsexpeditionen:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9–12, 13–15 (helgfria vardagar). Onsdagar är det stängt.

rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

Ungdomsmottagningen i Rättvik

Ågatan 4 d, Rättvik

0248-70 020

Läs mer om öppettider på sidan Ungdomsmottagning

Information

1177 – När någon dör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.