Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan görs av en handläggare på socialtjänsten. Dödsboanmälan är kostnadsfri. Viktigt är att du hör av dig snarast möjligt efter dödsfallet, och att du stoppar autogiro genast om sådant finns, samt att du begär anstånd på fakturor. De tillgångar som finns ska i första hand gå till begravningskostnader.

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan du söka ekonomiskt bistånd till begravningen med högst ett halvt basbelopp, därutöver får dödsbodelägarna betala. Har du frågor är du välkommen att ringa.

Kontaktinformation

Handläggare dödsboanmälan
0248-70220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
Socialtjänsten
795 80 Rättvik