Rättviks kommun
Rättviks kommun

Teknikcoach

För att säkerställa att digitaliseringens möjligheter når ut till alla verksamheter har ett tjugotal teknikcoacher utbildats internt inom socialförvaltningen.

Ett stöd till brukare och kollegor

Teknikcoachens uppgift är att i första hand vara ett stöd till brukare för ökad delaktighet och inflytande.

I andra hand ska teknikcoacherna driva utvecklingsarbetet framåt när det gäller digital teknik och medverka till att verksamhetens mål kring detta uppfylls. Teknikcoacherna ska även vara ett stöd till kollegorna på arbetsplatsen.

Vid användandet av teknik utgår vi alltid från intressen, förutsättningar och behov och därför ser alla teknikcoachers uppdrag olika ut. Varje teknikcoach är expert på sin verksamhet.

Dataverkstad

När intresset för teknik ökar ger det hela tiden nya ringar på vattnet till nya digitala lösningar. Två teknikcoacher inom daglig verksamhet har öppnat en dataverkstad där brukarna efter egna förutsättningar, intressen och behov får arbeta med teknik och olika program.

Vi arbetar även framgångsrikt, sedan några år tillbaka, med ett appcafé. Till caféet bjuds kommunanställda in för att diskutera olika appar, tjänster och andra digitaliseringsfrågor.