Teknikcoach

För att säkerställa att digitaliseringens möjligheter når ut till alla verksamheter har ett tjugotal teknikcoacher utbildats internt inom socialförvaltningen.

Uppdragsbeskrivning för kommunens teknikcoacher

  • Driva utvecklingsarbetet kring digitala lösningar och teknik och medverka till att verksamhetens mål kring detta uppfylls.
  • Vara verksamhetens kontaktperson och stöd i arbetet med digitaliseringsfrågor.
  • Vara ett stöd till brukare för ökad digital delaktighet och inflytande.
  • Stödja och inspirera medarbetarna i arbetet med digitalisering och föra vidare all information till övrig berörd personal, såväl ordinarie personal som vikarier. Ha en egen punkt på APT avsedd för detta.
  • Ansvara för att läsa sin e-post och andra kanaler som teknikcoacherna använder.
  • Delta vid samtliga träffar och utbildningar och vid förhinder ansvara för att ordna med en ersättare.

Vi utgår alltid ifrån intressen, förutsättningar och behov och därför ser alla teknikcoachers uppdrag olika ut. Varje teknikcoach är expert på sin verksamhet.

Dataverkstad

När intresset för teknik ökar ger det hela tiden nya ringar på vattnet till nya digitala lösningar. Två teknikcoacher inom daglig verksamhet har öppnat en dataverkstad där brukarna efter egna förutsättningar, intressen och behov får arbeta med teknik och olika program.