Rättvik vann utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018

Framgångsfaktorn har varit samverkan mellan förvaltningar, drivande eldsjälar och en bra infrastruktur. För att säkerställa att digitaliseringens möjligheter når ut till alla verksamheter i kommunen har teknikcoacher utbildats inom LSS och särskilt boende.

Logotyp. Sveriges eHälsokommun 2018.

Motivering till utmärkelsen

”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning.

En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.

För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”.  

Gunilla Klingh och Lena Fröyen tar emot priset

Gunilla Klingh och Lena Fröyen tar emot priset. Foto: Privat

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer), Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt MFD (Myndigheten för delaktighet).

Läs gärna mer om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018 på Vitalis egen webbplats Länk till annan webbplats..

Förklaring
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade)