Våld och övergrepp

Flicka på golvet höjer armarna som skydd för slag.

mostphotos.com/Vicente Barcelo Varona

Akut hjälp

Vid situationer där våld eller övergrepp förekommer ska du kalla på akut hjälp. Om du behöver akut hjälp ring polisens larmnummer (112), annars ringer du polisens nummer (114 14) för övriga ärenden.

Barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten

Socialtjänsten ska arbeta för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. Att växa upp under goda förhållanden innebär bland annat att inte behöva växa upp med våld och övergrepp, att själv inte behöva bli utsatt för det och att inte på nära håll behöva bevittna andra som blir utsatta för våld och/eller övergrepp.

Om ett barn eller en ungdom blivit utsatt för våld eller övergrepp alternativt bevittnat våld eller övergrepp inom sin familj utreder socialsekreterare inom socialtjänsten hur barnets eller ungdomens behov av en trygg och god uppväxt kan tillgodoses. En sådan utredning är individuell och görs med hänsyn till barnets eller ungdomens behov.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom blir utsatt för eller bevittnar våld och övergrepp ska du ringa till socialtjänstens mottagningstelefon för att komma i kontakt med en socialsekreterare och lämna en orosanmälan. Barn och ungdomar kan även själva ta kontakt med en socialsekreterare. Ring till socialtjänstens mottagningstelefon.

Även vuxna som blir utsatta för våld och övergrepp kan vända sig till socialtjänsten för råd och stöd eller hjälp. Inom Rättviks kommuns socialtjänst arbetar socialsekreterarna med Kvinnofrid. Dit kan kvinnor som blivit utsatta för våld och övergrepp vända sig. Även den kontakten förmedlas genom socialtjänstens mottagningstelefon.

Barnahus i Dalarna

Barnahus i Dalarna är en samverkan mellan åklagarkammaren i Falun, Polisen Dalarna och socialtjänsten i samtliga Dalarnas kommuner genom Borlänge kommun, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin, båda i Dalarna.

Samverkan mellan verksamheterna sker i Barnahus lokaler. Barnahus är en trygg miljö för barn och unga som utsatts för våldsbrott, fridsbrott och sexuella övergrepp. Om ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott sker förhöret med barnet på Barnahus.

Samtalsgrupper för barn som bevittnat våld och övergrepp

Barn och ungdomar som bevittnat våld och övergrepp kan få delta i en samtalsgrupp med andra barn eller ungdomar i samma åldrar som upplevt liknande saker. Det kan vara svårt att prata om upplevelser av våld och övergrepp. Genom att få träffas i en grupp ges barn och ungdomar möjligheten att få möta och prata med andra som är i liknande situation som de själva.

Kontakt

Vid larm till polis ring 

112

Vid övriga ärenden till polis ring

114 14

Socialtjänstens mottagningstelefon

0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensam socialjour

112

Barnahus i Borlänge

0243-74 710

Borlänge kommun: Välkommen till Barnahus i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.