Kristeam och krishantering

Kristeam POSOM

POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av en sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

Kristeamet - POSOM aktiveras av kommunchef, räddningsledare, befäl i beredskap (BIB) eller representant för kommunens krisledningsgrupp.

När gruppen är aktiverad sker kontakt via jourhavande befäl i beredskap.