Vikarbyn

Delar av Vikarbyn, sett från Siljan, i vinterskrud.

Delar av Vikarbyn, sett från Siljan, i vinterskrud. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Jordaboken från år 1539 nämner åtta skattebetalare i "Wijeken". Byns gamla namn var "Viken", ett namn den troligen fått efter den lilla Åkernäsviken.

År 1680 som är den äldsta husförhörsboken i kyrkoarkivet visar att det bodde fler än tvåhundra personer i byn, fördelade på 36 gårdar. Samtidigt som folkmängden ökade så ökade även arealen uppodlad jord.

Befolkningen fortsatte att öka och marken räckte under 1800-talet inte till för att mätta den växande befolkningen. "Herrarbeten", speciellt i Mälardalen blev vanligt och många invånare emigrerade, främst till Nordamerika men någon även till Australien. Mellan 1866 och 1930 utvandrade drygt 200 personer från Vikarbyn.

De gamla gårdarna var byggda i en sluten fyrkant med många byggnader. Vid ett arvskifte var det vanligt att den timrade parstugan delades. En del flyttades till en annan plats i byn och den andra delen fick stå kvar på gården.

I slutet av 1800-talet började byn förändras. Bönderna fick mer betalt för skogsprodukter och pengarna investerades i bättre hus och ladugårdar. Ännu på 1950-talet fanns många kor och hästar på gårdarna.

När järnvägen kom 1891 skedde stora förändringar i byn, sågverk byggdes och flera pensionat öppnades för hitresta turister.

Under några årtionden fanns inte mindre än fyra livsmedelsaffärer, flera bagerier, kaféer, blomsteraffär, banker, frisörer, skomakare och en mjölkaffär i byn.

1961 delades byn, riksvägen byggdes och flera gamla gårdar revs. En ny tid hade inletts i byns historia.

Nya villaområden som Hjortgården och Spelmansgården förverkligade många ortsbors dröm om ett eget hem.
Det gamla Turisthotellet fick ge vika för centralt belägna hyresrätter.

En välsorterad matvarubutik som idag inrymmer postombud och Vikarbyns bystuga är idag allmänna samlingsplatser för byborna.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125