Nybruket

Historik

Nybruket, Christinefors, anlades 1763 av Benjamin Sandel. Han hade året innan fått tillstånd att utöka smidet vid Furudals Bruk från 50 till 1000 skeppspund om året. Ett skeppspund tackjärn motsvarar drygt 194 kilo. Tillverkningen vid Furudals Bruk kom således att omfatta en produktion på mer än 200 ton per år.

För att klara den stora driftsutvecklingen engagerade Sandel byggmästare Per Person för att bygga en anläggning med en stångjärnshammare, fyra knipphammare och tre spikhammare. Han valde en plats som ligger omkring en kilometer söder om det egentliga Bruket.

Nybruket fick namnet Christinefors efter Sandels hustru Sara Christina Lodh. Vid Nybruket byggdes det också en tullkvarn med tillhörande mjölnarbostad. Den första mjölnaren hette Jan Larsson. Kvarnen var i drift fram till 1880-talet. Då lades tullkvarnen ner och verksamheten flyttades upp till den före detta mekaniska verkstaden vid Furudals Bruk.