Bingsjö kapell

Bingsjö kapell.

Bingsjö kapell. Foto: © Yvonné Öhrnell

I Bingsjö uppfördes 1864 ett nytt rymligare kapell, sedan det gamla, med undantag av klockstapeln, rivits.

Det nya kapellet byggdes med virke dels från det gamla bönhuset och dels från en byggnad från Svabensverk.Illustration, Bingsjö kyrka.

Illustration, Bingsjö kyrka, © Curt Berglund.

Träkyrka från 1792

Två år senare byggdes tornet till. Tack vare två genomgripande restaureringar, den ena år 1963 under ledning av Rättvikskonstnären Jerk Werkmäster har kapellet fått sitt nuvarande utseende.

Kyrkorummet får sin prägel och karaktär av det omålade trävirket i valv, väggar och tak

På orgelläktaren finns allmogemålningar från 1841. En utvändig restaurering skedde 1972 och en utvändig målning i vitt gjordes 1991.

Altaret i Bingsjö kyrka.

Altaret i Bingsjö kyrka.

Altaret är enkelt men accentueras av altaruppsatsen. I en gammal ram från moderkyrkan har Jerk Werkmäster målat en altartavla som föreställer "Jesu inridande i Jerusalem".

Altaruppsatsen kröns av Guds allseende öga omgivet av "det himmelska ljusets strålar". Predikstolen inköpt från Vika 1795 är ett förnämligt arbete och tillverkad (1634).