Kyrkbåten Sörbyggarn

Kyrkbåten Sörbyggarn under tak.

Kyrkbåten Sörbyggarn.

I århundraden med anor ner i vikingatiden, har storbåtar med 8–12 årpar plöjt Siljans vågor. Siljan var nämligen i äldre tider den stora farleden inom området och båtarna kom till användning för transporter av olika slag.

Den äldsta kyrkbåten på Siljan bär på stävnocken årtalet 1716. I Rättvik är den äldsta kända kyrkbåten "Aros." Den var i bruk fram till 1905.

År 1941 tog Rättviks Hembygdsförening initiativet till att beställa en "nygammal" kyrkbåt av båtbyggaren Anders Bondesson på Sollerön. Lagom till midsommaren 1941 blev "Rättvikarn" klar. Den båten fick snart flera efterföljare. År 1947 byggdes "Sturkôlla." Den båt som nu ligger här "Sörbyggarn" byggdes år 1950.

Efter kyrkbesöket hände det allt som oftast att man började ro ikapp för att hävda den egna byn och den egna båten som den bästa.

I modern tid ordnas numera årligen stora kyrkbåtstävlingar för båtar från hela Siljansområdet. Första gången "Sörbyggarn" ställde upp i dessa tävlingar var år 1954. Av de nya storbåtarna på Rättviken används inte längre "Rättvikarn" och "Sörbyggarn".

Det har också rotts till det för hela Siljansbygden gemensamma tinget på Tingsnäs udde. Men det var färden till kyrkan som gav båten dess karakteristiska namn, "kyrkbåt".