Johan Stiernhöök

Minnessten i sommarskrud.

Stiernhööksstenen. Foto: © Carl-Johan Uhlin

Minnesstenen restes 1896 vid 300-årsminnet av Johan Olofsson Dalkarls, sedermera Stiernhöök, födelse.

Stiernhöök som har kallats "Den svenska lagfarenhetens fader", hade sitt föräldrahem (Hökbacken) på denna plats. Namnet Stiernhöök antog han vid adlandet och han valde att erinra om sitt föräldrahem.

Den svenska stormaktstidens främsta jurist, som adlades för sina insatser, föddes 1596 i den enkla Kaplagården på Hökbacken i Rättvik. Johan Stiernhöök dog 1675.

Illustration av Stiernhööksstenen.

Hans levnad finns sedan 1970 skildrad i bild och text i gamla tingssalen, Stiernhöökssalen, i Rättviks kommunhus.

Stenen är belägen 1,5 km från Rättviks centrum, mellan kyrkan och järnvägen.

Sune Garmo skriver om den störste rättvikaren genom tiderna. Boken är rikt illustrerad.
Sid Jansson presenterar illustrationernas konstnär.

Boken finns att köpa på kulturhuset och i Sörlins bokhandel.

Stiernhöökssalen

Anders Hallström vid Leksand tingsrätt skrev i Svensk Juristtidning 1971:
"Stiernhööks levnad finns skildrad i målningar som Rättvikskonstnären Jerk Werkmäster (född 1896) på tingshusdirektionens uppdrag utfört för tingssalen i Rättviks tingshus. Målningarna som gjorts på pannåer täcker en hel vägg.

Stiernhööks rika liv och gärning framställes där i talrika bilder varom fortlöpande text utförligt berättar. Från barndomens Rättvik över studieåren i Västerås och Uppsala och utrikes resor till berömda universitet fram till den centrala ställning inom rättsväsendet och rättshistorisk forskning som han kom att intaga."

Konstverket invigdes den 19 januari 1971 (årets första ting). Vid invigningen höll professor Georg Landberg, bördig från Rättvik, ett föredrag som för sena tiders barn klargjorde vilken betydelse Johan Stiernhöök hade i Sveriges historia och även inför eftervärlden. Anders Hallström återgav det huvudsakliga innehållet i sin artikeln. Artikeln finns att läsa i Stiernhöökssalen.

1974 dras Rättviks tingsställe in. Sedan dess är Stiernhöökssalen bland annat plats kommunfullmäktiges sammanträden.

Välkommen till Rättviks kommunhus för att se målningarna i Stiernhöökssalen.