Ore kyrka

Ore kyrka en solig sommardag.

Ore kyrka. Foto: Carl-Johan Uhlin

Ore kyrka finns utanför Furudal, 34 kilometer norr om Rättvik, väg 301. 1607 avskildes Ore från Orsa till egen församling.

I ett dombrev 1325 nämnes Ore äng och äldsta kyrkan uppfördes i början av 1400-talet. Ores nya kyrka byggdes 1870-1874 då den gamla hade tjänat ut i mitten av 1800-talet.

Den treskeppiga byggnaden med västtorn är ritad av Ludwig Hawerman, som även ritat Boda kyrka, Siljansnäs kyrka och Härnösands domkyrka.

Daniel Kortz tillverkade altaruppsatsen 1706. Dopfunten från 1669 är gjord av Bodasten. Medeltida träfigurer av Maria med barnet, S:t Kristoffer och S:t Erik finns bland de äldre inventarierna.

Första kyrkobyggnaden under medeltiden ska enligt sägen ha hindrats av trollen. En stock med inslagen yxa fick flyta och angav hennes rätta plats.

Bygden ska ha brutits av bröderna Arvid, Änder, Lukas och Bänder.