Vasastenen

Sommarbild av Vasastenen.

Vasastenen. Foto: © Carl-Johan Uhlin

Söder om kyrkan restes Vasastenen år 1893 till minne av Gustaf Vasas första tal till dalkarlarna på kyrkvallen år 1520.

Stenen är ristad med tre sköldar som ramas in av röda drakslingor. I den översta skölden syns de två dalapilarna i guld.

De tolv mindre stenarna, som står som i en domarring, är resta till minne av några av de personer som hjälpte Gustaf Vasa under hans färd i Dalarna.