Rättviks kyrka

Rättviks kyrka och del av kyrkogården.

Rättviks kyrka. Foto: Carl-Johan Uhlin

Rättviks kyrka med anor från 1200-talet. Kyrkan är tillbyggd flera omgångar och nuvarande exteriör är från 1793. Korkåpa och träfigurer finns bevarade från medeltidskyrkan.

I tornet hänger Dalarnas äldsta klocktrio.

  • Storklockan från 1593 är stämd i f (överton a), vikten är 2 000 kilo.
  • Mellanklockan från 1622 är stämd i g (överton diss), vikt 1 000 kilo.
  • Lillklockan från 1628 är stämd i aiss (överton e), vikt 600 kilo.

Predikstolen är från 1600-talet och altaruppsatsen från 1700-talet.

Vid kyrkan finns två områden med kyrkstallar. Tillsammans 87 stycken. De flesta är från 17-1800-talet, några är ännu äldre, den äldsta är från 1470-talet. Stallarna har använts till sockenbornas hästar vid gudtjänstbesök.

Nedanför kyrkan finns bryggorna där kyrkbåtarna än idag lägger till.