Vidablick

Utsiktstornet Vidablick med tillhörande café och utsikt över SIljan.

Utsiktstornet Vidablick. Foto: Carl-Johan Uhlin

Utsiktstornet Vidablick är 28 meter högt. Tornet ligger på Hedsåsbergets sydvästra utlöpare på en höjd av 352 meter över havet. Tornet byggdes 1898.

Nutid

  • Vidablick är öppet sommartid
  • Servering och cafe
  • Minigolfbana
  • Hantverk

Historia

Det har genom tiderna varit ett populärt utflyktsmål. Från tornet ses den geologiska formationen Siljansringen och kyrkorna i Rättvik, Boda och på Sollerön. Vid riktigt klart väder lär det gå att se Städjan i norra Dalarna med kikare.

Gårdfarihandlaren Olof Lidmark från Malung kom en gång vandrande söderifrån och satte sig att vila i vägkanten i Gärdebyn. Han fascinerades av den storslagna utsikten och fattade ett beslut. "Om jag någon gång blir rik skall jag bygga mig ett hem här och uppe på höjden ovanför ett utsiktstorn."

Vidablicks utsiktstorn vintertid.

Vidablick vintertid. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Olof Lidmark slog sig ner i Gävle. Lidmark arbetade sig upp i bagerinäringen. 1897 återvände han till Rättvik och satte sina planer i verket. Hemmet Gärdelund är idag huvudbyggnaden på Hotell Gärdebygården. Det planerade utsiktstornet hade några år tidigare ritats av den endast 17-årige blivande byggmästaren Olof Klockors från Bäck i södra Rättvik.

Den 12 juni 1898 invigdes utsiktstornet av landshövdingen Carl Fredrik Holmqvist. Förutom tornet hade också några andra byggnader uppförts. Anläggningen var tänkt att användas som konvalescent- och vilohem.

Lidmark avled redan år 1899. Ett konsortium bildades som övertog driften. Sommarsäsongen 1901 drevs anläggningen under namnet Rättviks höjdsanatorium Vidablick. Efter något år övergick rörelsen till att enbart omfatta utsiktstorn och servering.

Invigningsåret 1898 kostade ett besök i tornet 25 öre. Det priset stod sig i flera decennier.

Besökarna i tornet har varit många. Redan första sommaren besöktes stället av dåvarande prinsen Gustaf Adolf, sedermera konung Gustaf VI Adolf, som skrev sitt namn i den första gästboken. På sommarsöndagar anordnades så kallade badresor med extratåg från Gävle. Då kom ofta hela grupper upp för att beundra de vidsträckta vyerna.