Upptagningsområden grundskolor F-9

Årskurs F-3

Karta med markeringar som visar upptagningsområden för årskurs F-3.

Ingels skola

Övre och Nedre Gärdsjö, Västra och Östra Born, Blecket, Ingels och Lisskog

Sätra skola

Nittsjö, Västberg, Rovgärdet, Glistjärna, Sätra, Backa och Östbjörka

Boda skola

Gulleråsen, Änderåsen, Kärvsåsen, Silverberg, Boda, Ovanmyra, Lenåsen, Västanå och Solberga

Furudals skola

Näset, Furudals bruk, Dalfors, Arvet, Furudal, Dalbyn, Östanvik, Östansjö, Sunnanhed, Norrboda och Sörboda

Söderås skola

Altsarbyn, Gärdebyn, Mårtanberg, Söderås, Tina, Utby, Utanåker, Västgärdet, Västergrav och Östergrav

Vikarbyns skola

Tammeråsen, Röjeråsen, Västbjörka, Öja, Stumsnäs, Vikarbyn, Granmor, Sjurberg och Kaplaskogen

Nyhedsskolan

Centrala Rättvik och Lerdal

Årskurs 4-6

Karta med markeringar som visar upptagningsområden för årskurs 4–6.

Boda skola

Gulleråsen, Änderåsen, Kärvsåsen, Silverberg, Boda, Ovanmyra, Lenåsen, Västanå, Solberga, Övre och Nedre Gärdsjö, Västra och Östra Born, Blecket, Ingels och Lisskog.

Furudals skola

Näset, Furudals bruk, Dalfors, Arvet, Furudal, Dalbyn, Östanvik, Östansjö, Sunnanhed, Norrboda och Sörboda

Söderås skola

Altsarbyn, Gärdebyn, Mårtanberg, Söderås, Tina, Utby, Utanåker, Västgärdet, Västergrav och Östergrav

Vikarbyns skola

Tammeråsen, Röjeråsen, Västbjörka, Öja, Stumsnäs, Vikarbyn, Granmor, Sjurberg, Kaplaskogen, Nittsjö, Västberg, Rovgärdet, Glistjärna, Sätra, Backa och Östbjörka.

Nyhedsskolan

Centrala Rättvik och Lerdal

Årskurs 7–9

Karta med markeringar som visar upptagningsområden för årskurs 7–9.

Furudals skola

Näset, Furudals bruk, Dalfors, Arvet, Furudal, Dalbyn, Östanvik, Östansjö, Sunnanhed, Norrboda och Sörboda

Rättviksskolan

Tammeråsen, Röjeråsen, Västbjörka, Öja, Stumsnäs, Vikarbyn, Granmor och Sjurberg/Kaplaskogen

Nittsjö, Västberg, Rovgärdet, Glistjärna, Sätra, Backa och Östbjörka

Centrala Rättvik och Lerdal

Altsarbyn, Söderås, Tina, Utby, Utanåker, Västgärdet, Västergrav, Östergrav, Mårtanberg och Gärdebyn

Eget val av högstadieskola 7-9

Övre och Nedre Gärdsjö, Västra och Östra Born, Blecket, Ingels och Lisskog

Bingsjö, Dalstuga, Finnbacka och Dådran

Gulleråsen, Änderåsen, Kärvsåsen, Silverberg, Boda, Ovanmyra, Lenåsen, Västanå och Solberga