Vem gör vad i styrelsen?

Det finns inga "måsten" vad gäller arbetsfördelningen i styrelsen, men här är ett exempel på en lämplig organisering av arbetet:

Ordförande - leder föreningens möten, för föreningens talan, bevakar tillsammans med sekreteraren att fattade beslut verkställs, bevakar tillsammans med kassören föreningens ekonomiska intressen, ansvarar tillsammans med kassör och sekreterare för bidragsansökningar, är föreningens firmatecknare, upprättar tillsammans med sekreteraren dagordning inför möten.

Sekreteraren - för protokoll vid föreningens möten, arkiverar protokoll och årsmöteshandlingar med mera, svarar för föreningens utskick, sköter medlemsregistret, gör förslag till verksamhetsberättelse, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och kassör, kallar till styrelsemöten, gör dagordning tillsammans med ordförande.

Kassör - är firmatecknare, sköter bokföringen, tar hand om in- och utbetalningar, ansvarar för lotterier, gör förslag till budget och ekonomisk berättelse inför årsmöte, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och sekreterare, sköter föreningens försäkringsfrågor.

Övriga styrelseledamöter - kan av styrelsen få diverse specialuppdrag och är i övrigt med och lägger förslag och fattar beslut.

Samtliga i styrelsen har lika mycket ansvar gentemot föreningens medlemmar.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik