Ansökan om registrering för lotterier

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Färgglada hoprullade papper.

Foto:@pixabay

Lotterier och tillstånd

Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det trafik, ungdoms- och fritidsenheten du ska vända dig till för att få registrering av lotteri och information. Licens ansöker du via spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det ersätter nuvarande tillstånd.

Vem kan söka registrering och/eller licens?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).

 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).

 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.

 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

5-årsregistrering

Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp. (För 2023 = 1 750 000 kr)

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Föreningen ska utse en kontaktperson (lotteriföreståndare) för registreringen.

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3% av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen via faktura från kommunen.

Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en lotteriredovisning till trafik, ungdoms- och fritidsenheten.

Lotterier som inte behöver registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap 5 §:

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund

 • Spelet är ett lotteri eller bingospel

 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i

 • Vinsterna består enbart av varor

 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 13 kr

 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 8 750 kr

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund

 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  - En offentlig nöjestillställning
  - En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  - En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål

 • Vinsterna består enbart av varor

 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 13 kr

 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 875 kr

Avgifter

 • registrering lotteri enligt 6 kap § 9 spellagen kostar 500 kr
 • kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning.

Till ansökan ska bifogas

 • stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse
 • protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering under en femårsperiod

Vad händer sedan med vår ansökan?

Ansökan handläggs och det utses en lotterikontrollant. Trafik, ungdoms- och fritidsenheten har två utbildade lotterikontrollanter. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen och ett till lotterikontrollanten. Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik