Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bidrag, stöd och stipendier för föreningar och studieförbund

Föreningsbidrag

För att få ett föreningsbidrag måste din förening vara ideell och:

  • Ha stadgar (interna regler) som innehåller en beskrivning av föreningen.
  • Ha öppen medlemsantagning.
  • Inte ge medlemmar ekonomiska vinster.

Är din förening ny och vill ni bli registrerade för att kunna söka bidrag?
Skicka in följande handlingar till trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

  • Ett intyg om medlemskap i en riksorganisation.
  • Kopia av föreningens stadgar (interna regler).
  • En kopia av det mötesprotokoll som fördes då föreningen bildades eller det senaste  årsmötesprotokollet.

Dokumentet Normer Pdf, 167.3 kB. innehåller de regler som gäller för föreningsbidrag från och med 2017-01-01.

Läs mer på Riksidrottsförbundets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats om regler för statligt lokalt (LOK-stöd) aktivitetsstöd. Reglerna gäller från och med 2014-01-01.

Digital redovisning ska göras i IdrottOnline Klubb.

Aktiviteter under perioden 1/1–30/6 redovisas senast 25 augusti. Aktiviteter under perioden 1/7–21/12 redovisas senast 25 februari.

Förkortningar och förklaringar

IdrottOnline = idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. Länken till höger ger mer förklaring.
LOK = Statligt Lokalt aktivitetsstöd
Norm = regler, villkor, här betyder det att en förening ska uppfylla vissa villkor för att få föreningsstöd.

Information om stipendier och fonder.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Vakant
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik