Rättviks kommun
Rättviks kommun

Föreningsnytt

Information från ungdoms- och fritidsenheten.

FöreningsinformationPDF från ungdoms- och fritidsenheten nr 1/2020.

Innehåll:

- Information - Coronaviruset, covid-19
- Digital utveckling
- Fritidschefen har ordet
- Ansökan om föreningsstöd 2020 samt önskemål om träningstider i gymnastiksalar hösten 2020 - våren 2021
- Uppmärksammande av medaljörer
- Föreningsdag (under skoltid) september 2020
- Information från Lions ang. stipendiumPDF

 Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik