Marknadsparkeringar

Föreningar som vill ansvara för en parkering under Rättviks marknad har möjlighet att ställa sig i kö, vi kontaktar föreningen när vi har en ledig parkeringsyta.

För mer information kontakta Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten, Carina Flat, 0248-70 226.